Remont mieszkania w bloku - aspekty prawne

Choć rzadko zdajemy sobie z tego sprawę, okazuje się, że niektóre prace remontowe wykonywane w mieszkaniu nie są możliwe do wykonania, jeśli nie otrzymamy odpowiednich zezwoleń i dokumentów. Jak zatem postępować nie chcąc narażać się na niepotrzebne ryzyko popełnienia błędu?

Na pierwszy plan wysuwa się analiza regulaminu wspólnoty mieszkaniowej, której jesteśmy członkiem. Regulaminy różnią się między sobą w zależności od tego, z jaką wspólnotą mamy do czynienia, niejednokrotnie okazuje się jednak, że zarząd powinien być poinformowany o remoncie wykonanym w mieszkaniu. Co więcej, jeśli zadeklarowaliśmy gotowość przestrzegania regulaminu, musimy liczyć się również z tym, że nasze zaniedbania w tym zakresie będą wiązały się z ryzykiem uiszczenia kar umownych, grzywna wynosząca nawet pięć tysięcy złotych i nakaz przywrócenia nieruchomości jej pierwotnego stanu mogą zaś w istotny sposób skomplikować nasze plany remontowe. Niekiedy regulamin jest dość niejasny. W takim przypadku zwrócenie się z prośbą o jego interpretację do zarządcy nieruchomości wydaje się znacznie lepszym posunięciem niż eksperymentowanie w tym zakresie.

Kolejnym krokiem powinna być analiza listy prac zawartych w przepisach prawa budowlanego, jest to bowiem szczegółowy katalog prac, które nie mogą zostać wykonane bez odpowiedniego pozwolenia. Prawo budowlane informuje nas również o tym, kiedy możemy ograniczyć się do zgłoszenia zamiaru wykonania określonej pracy, a kiedy jej wykonanie nie jest możliwe bez uzyskania zgody ze strony urzędu. Szczególną czujność w tym zakresie powinni wykazywać mieszkańcy zabytkowych kamienic, może bowiem okazać się, że w ich przypadku konieczne będą negocjacje z konserwatorem zabytków. Oczywiście, zdecydowana większość prac zmieniających wygląd mieszkania, a nie wygląd i funkcjonowanie części wspólnej nieruchomości, może odbywać się zgodnie z naszą wolą. Po raz kolejny przekonujemy się jednak, że jest to jedna z tych reguł, od których istnieje przynajmniej kilka wyjątków. Wspólnota może wprowadzić pewne ograniczenia i w tym zakresie tak w formie uchwały, jak i wpisu w regulaminie.

Zobacz także

Zawiłości związane z darowizną nieruchomości

Zarządca, czy administrator - z kim powinna współpracować wspólnota?

Zarząd i zarządca - jak dbać o interesy wspólnoty?

Jak skonstruować umowę z zarządcą nieruchomości?

Zarządzanie nieruchomościami

Obowiązek wyłonienia zarządu spoczywa na barkach każdej wspólnoty. Przepisy prawne stwarzają jednak możliwość scedowania obowiązków zarządu na osobę trzecią, możliwe jest przy tym również skorzystanie z usług świadczonych przez wyspecjalizowaną firmę odpowiedzialną za kompleksową obsługę nieruchomości.

Administrowanie nieruchomościami

Polskie prawo nie jest zbyt życzliwie nastawione do określenia „administrator nieruchomości”. Okazuje się zatem, że trudno nie tylko zdefiniować obowiązki administratora, ale również domagać się ich realizacji, prawo nie precyzuje bowiem i tego, jak można byłoby karać osobę, która nie odznacza się oczekiwaną sumiennością w tym zakresie.

Napisz do nas

W celu uzyskania informacji o naszych usługach prosimy pisać na adres
mailto: biuro@moto-navigator.pl
lub dzwonić pod numer
12 294 55 000

niwelatory