Jak skonstruować umowę z zarządcą nieruchomości?

Zarządca nieruchomości wydaje się osobą niezbędną wówczas, gdy zależy nam na tym, aby nieruchomość ta znajdowała się w satysfakcjonującym stanie technicznym. Jeśli jednak chcemy, aby współpraca z nim odbywała się w sposób profesjonalny, musimy zadbać o umowę, na podstawie której będzie on zatrudniony.

Właśnie umowa reguluje relacje, jakie zachodzą pomiędzy zarządcą nieruchomości oraz jej właścicielem, warto więc dołożyć starań, aby w sytuacjach spornych okazywała się rzeczywiście pomocna. Nie każdy może być zarządcą nieruchomości. Ustawa o gospodarce nieruchomościami zakłada, że funkcja ta powinna przysługiwać osobie fizycznej jedynie pod warunkiem, że kandydat na zarządcę może pochwalić się posiadaniem odpowiedniej licencji zawodowej. Lista zarządców, którzy spełniają ten wymóg jest jawna, możemy więc zapoznać się z nią na stronach www Ministerstwa Transportu, Budownictwa oraz Gospodarki Morskiej. Nie wolno zapominać i o tym, że umowa z zarządcą nieruchomości musi być zawarta w formie pisemnej, w innej sytuacji bowiem nie będzie ona ważna. Bardzo ważne przy podpisywaniu umowy jest też upewnienie się, że kandydat na zarządcę jest w posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli współpraca nie będzie przebiegała zgodnie z planem, pomoże to obu stronom w dochodzeniu roszczeń.

Sama umowa musi opierać się na oświadczeniu, że zarządca posiada odpowiednią licencję. Nie jest więc ważna, jeśli żadna ze stron nie zadbała o wpisanie jej numeru. Konieczne jest też zdefiniowanie, której nieruchomości dotyczy porozumienie, w umowie musi więc zostać zawarty numer księgi wieczystej i szczegółowa informacja na temat obiektów wchodzących w skład nieruchomości. Nie można zapominać i o tym, że to właśnie treść umowy będzie miała kluczowe znaczenie przy pojawieniu się kwestii spornych, nie zaszkodzi więc, jeśli wymienimy obowiązki zarządcy.

Kluczowe znaczenie ma adnotacja mówiąca o tym, że to zarządca ponosi odpowiedzialność za opiekę nad nieruchomością, warto też podkreślić jego zobowiązanie do dbania o ochronę interesów wspólnoty lub właściciela nieruchomości. Nie zaszkodzi również, jeśli podkreślimy zobowiązanie zarządcy nieruchomości do zachowania tajemnicy zawodowej. Jest to szczególnie ważne, gdy bowiem umowa zostanie rozwiązania, wspomniany obowiązek wcale nie wygaśnie. Co do zasady, warto w tym miejscu pozwolić sobie na szczegółowość, łatwiej będzie bowiem dochodzić naszych praw w przypadku nieporozumień.

Zobacz także

Zawiłości związane z darowizną nieruchomości

Zarządca, czy administrator - z kim powinna współpracować wspólnota?

Zarząd i zarządca - jak dbać o interesy wspólnoty?

Remont mieszkania w bloku - aspekty prawne

Zarządzanie nieruchomościami

Obowiązek wyłonienia zarządu spoczywa na barkach każdej wspólnoty. Przepisy prawne stwarzają jednak możliwość scedowania obowiązków zarządu na osobę trzecią, możliwe jest przy tym również skorzystanie z usług świadczonych przez wyspecjalizowaną firmę odpowiedzialną za kompleksową obsługę nieruchomości.

Administrowanie nieruchomościami

Polskie prawo nie jest zbyt życzliwie nastawione do określenia „administrator nieruchomości”. Okazuje się zatem, że trudno nie tylko zdefiniować obowiązki administratora, ale również domagać się ich realizacji, prawo nie precyzuje bowiem i tego, jak można byłoby karać osobę, która nie odznacza się oczekiwaną sumiennością w tym zakresie.

Napisz do nas

W celu uzyskania informacji o naszych usługach prosimy pisać na adres
mailto: biuro@moto-navigator.pl
lub dzwonić pod numer
12 294 55 000

niwelatory