Tworzenie wspólnot mieszkaniowych

Wbrew dość powszechnemu mniemaniu wraz z zakupem własnego mieszkania możemy, ale jednocześnie wcale nie musimy stać się członkami wspólnoty mieszkaniowej. W dużej mierze jest to uzależnione od tego, jaki jest stan prawny budynku, wspólnoty mieszkaniowe funkcjonują więc przede wszystkim tam, gdzie nieruchomość jest własnością jednostek samorządu terytorialnego, deweloperów, zakładów pracy i osób fizycznych. Niekiedy ich założenie jest możliwe nawet w budynku będącym własnością spółdzielni mieszkaniowej, mówimy jednak o zagadnieniu nieco bardziej skomplikowanym.

Sama wspólnota mieszkaniowa najczęściej jest definiowana jako ogół właścicieli lokali wchodzących w skład danej nieruchomości. Jest to tak zwana ułomna osoba prawna, choć bowiem nie ma osobowości prawnej, może pochwalić się zdolnością prawną, możliwością zaciągania zobowiązań, nabywania praw, a nawet pozywania do sądu i bycia pozywaną. Wspólnota nie posiada też odrębnego majątku, ten bowiem, którym dysponuje, należy do właścicieli lokali wchodzących w jej skład. Gdy nabywamy lokal w nieruchomości, której właścicielem jest deweloper, gmina, osoba fizyczna, a nawet zakład pracy, nie musimy starać się o członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej, ta bowiem powstaje w sposób automatyczny. Jej członkiem stajemy się w tym samym momencie, w którym podpisujemy akt notarialny dotyczący zakupu mieszkania. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się wówczas, gdy nasze mieszkanie znajduje się w budynku, którego właścicielem jest spółdzielnia mieszkaniowa. Owszem, również w tym przypadku możemy mówić o automatycznym powstaniu wspólnoty, z sytuacją taką mamy jednak do czynienia dopiero wówczas, gdy wyodrębniona zostanie własność ostatniego (a nie pierwszego) lokalu w danej nieruchomości.

O wcześniejszym utworzeniu wspólnoty może być mowa jedynie wówczas, gdy uchwała o takiej treści zostanie podjęta przez większość właścicieli lokali. Tak w jednym, jak i w drugim przypadku powołanie do życia wspólnoty wymaga jednak dodatkowych czynności. Jeśli wspólnota powstaje automatycznie, konieczne jest powołanie do życia jej zarządu. Nie można też zapomnieć o uzyskaniu numerów REGON i NIP, a także o tym, że wspólnota powinna mieć własne konto bankowe. Wspólnota zakładana w budynku należącym do spółdzielni mieszkaniowej musi zostać utworzona w oparciu o odpis księgi wieczystej nieruchomości. Pozwoli to na określenie, czy można już mówić o większości, która rzeczywiście pozwala na jej założenie. Koszt odpisu nie jest duży, należy jednak liczyć się z tym, że księga wieczysta nieruchomości nie musi być kompletna, często brakuje w niej bowiem wpisów odnoszących się do zawartych stosunkowo niedawno aktów notarialnych.

Zobacz także

Śnieg na osiedlu - problemy i ich rozwiązania

Wspólnota mieszkaniowa a prowadzenie działalności

Co zrobić gdy nasze mieszkanie zostanie zalane?

Zarządzanie nieruchomościami

Obowiązek wyłonienia zarządu spoczywa na barkach każdej wspólnoty. Przepisy prawne stwarzają jednak możliwość scedowania obowiązków zarządu na osobę trzecią, możliwe jest przy tym również skorzystanie z usług świadczonych przez wyspecjalizowaną firmę odpowiedzialną za kompleksową obsługę nieruchomości.

Administrowanie nieruchomościami

Polskie prawo nie jest zbyt życzliwie nastawione do określenia „administrator nieruchomości”. Okazuje się zatem, że trudno nie tylko zdefiniować obowiązki administratora, ale również domagać się ich realizacji, prawo nie precyzuje bowiem i tego, jak można byłoby karać osobę, która nie odznacza się oczekiwaną sumiennością w tym zakresie.

Napisz do nas

W celu uzyskania informacji o naszych usługach prosimy pisać na adres
mailto: biuro@moto-navigator.pl
lub dzwonić pod numer
12 294 55 000

niwelatory